اوستا نامی بی همتا طراحی و تولید محصولاتی با کیفیت و متناسب با نیاز مشتری 60% تخفیف آبچکان پرتابل

سوپر سبد چرخان

ویژگی محصول:

سوپر سبد چرخان (عمق 50)

ارتفاع:65 سانتی متر یونیت :35-40 تعداد سبد:2

ارتفاع:85سانتی متر یونیت :35-40 تعداد سبد:3

ارتفاع:110سانتی متر یونیت :35-40 تعداد سبد:3

ارتفاع:125سانتی متر یونیت :35-40 تعداد سبد:4

ارتفاع:140سانتی متر یونیت :35-40 تعداد سبد:4

ارتفاع:155سانتی متر یونیت :35-40 تعداد سبد:5

ارتفاع:170سانتی متر یونیت :35-40 تعداد سبد:6

ارتفاع:185سانتی متر یونیت :35-40 تعداد سبد:6

ارتفاع:200 سانتی متر یونیت :35-40 تعداد سبد:6

ارتفاع:215سانتی متر یونیت :35-40 تعداد سبد:7

توضیحات تکمیلی