اوستا نامی بی همتا طراحی و تولید محصولاتی با کیفیت و متناسب با نیاز مشتری 60% تخفیف آبچکان پرتابل

سوپر سبد یخچالی

ویژگی محصول:

سوپر سبد یخچالی اوستا (عمق 50)

ارتفاع :(105-85) یونیت 🙁 45-50-55-60) تعداد سبد 🙁 3 )

ارتفاع :(125-105) یونیت 🙁 45-50-55-60) تعداد سبد 🙁 3)

ارتفاع :(145-125) یونیت 🙁 45-50-55-60) تعداد سبد 🙁 4)

ارتفاع :(165-145) یونیت 🙁 45-50-55-60) تعداد سبد 🙁 4)

ارتفاع :(185-165) یونیت 🙁 45-50-55-60) تعداد سبد 🙁 5 )

ارتفاع :(205-185) یونیت 🙁 45-50-55-60) تعداد سبد 🙁 6)

ارتفاع :(225-205) یونیت 🙁 45-50-55-60) تعداد سبد 🙁 7)

توضیحات تکمیلی