اوستا نامی بی همتا طراحی و تولید محصولاتی با کیفیت و متناسب با نیاز مشتری 60% تخفیف آبچکان پرتابل

سوپر سبد وسط اوستا

ویژگی محصول:

سوپر سبد وسط اوستا (عمق 50)

ارتفاع :80-65 یونیت :15-20-25-30-35-40-45-50 تعداد سبد: 2

ارتفاع :95-80یونیت :15-20-25-30-35-40-45-50 تعداد سبد: 3

ارتفاع :110-95یونیت :15-20-25-30-35-40-45-50 تعداد سبد: 3

ارتفاع :125-110یونیت :15-20-25-30-35-40-45-50 تعداد سبد: 4

ارتفاع :145-125 یونیت :15-20-25-30-35-40-45-50 تعداد سبد: 4

ارتفاع :155-140یونیت :15-20-25-30-35-40-45-50 تعداد سبد: 5

ارتفاع :170-155یونیت :15-20-25-30-35-40-45-50 تعداد سبد: 5

ارتفاع :185-170یونیت :15-20-25-30-35-40-45-50 تعداد سبد: 6

ارتفاع :200-185یونیت :15-20-25-30-35-40-45-50 تعداد سبد: 6

ارتفاع :215-200یونیت :15-20-25-30-35-40-45-50 تعداد سبد: 7

 

توضیحات تکمیلی