اوستا نامی بی همتا طراحی و تولید محصولاتی با کیفیت و متناسب با نیاز مشتری 60% تخفیف آبچکان پرتابل

سوپر سبد یکطرفه

ویژگی محصول:

سوپر سبد یکطرفه پهلو (عمق 50)

ارتفاع :(65) یونیت 🙁 15-20-25-30-35 ) تعداد سبد 🙁 3 )

ارتفاع :(80) یونیت 🙁 15-20-25-30-35 ) تعداد سبد 🙁 3 )

ارتفاع :(95) یونیت 🙁 15-20-25-30-35) تعداد سبد 🙁 4 )

ارتفاع :(110) یونیت 🙁 15-20-25-30-35) تعداد سبد 🙁 4 )

ارتفاع :(125) یونیت 🙁 15-20-25-30-35 ) تعداد سبد 🙁 5)

ارتفاع :(140) یونیت 🙁 15-20-25-30-35 ) تعداد سبد 🙁 6)

ارتفاع :(155) یونیت 🙁 15-20-25-30-35 ) تعداد سبد :(6 )

ارتفاع :(170) یونیت 🙁 15-20-25-30-35 ) تعداد سبد 🙁 7)

ارتفاع :(185) یونیت 🙁 15-20-25-30-35 ) تعداد سبد 🙁 7)

ارتفاع :(200) یونیت 🙁 15-20-25-30-35 ) تعداد سبد 🙁 7)

ارتفاع :(215) یونیت 🙁 15-20-25-30-35 ) تعداد سبد 🙁 8 )

 

توضیحات تکمیلی