اوستا نامی بی همتا طراحی و تولید محصولاتی با کیفیت و متناسب با نیاز مشتری 60% تخفیف آبچکان پرتابل

جای مواد شوینده

ویژگی محصول:

جای مواد شوینده ریل بغل تاندومی دو طبقه

ترکیب طبقات: 10-10 سانتی متر (ارتفاع:48 cm) (یونیت:15)

ترکیب طبقات: 14-14سانتی متر (ارتفاع:48 cm) (یونیت:20)

ترکیب طبقات: 20-20سانتی متر (ارتفاع:48 cm) (یونیت:25)

ترکیب طبقات: 25-25سانتی متر (ارتفاع:48 cm) (یونیت:30)

توضیحات تکمیلی