اوستا نامی بی همتا طراحی و تولید محصولاتی با کیفیت و متناسب با نیاز مشتری 60% تخفیف آبچکان پرتابل

جای مواد شوینده ریل کف

ویژگی محصول:

جای مواد شوینده ریل کف دو طبقه (عمق 50)

ترکیب طبقات: 10-10 سانتی متر (ارتفاع: 46cm) (یونیت:15)

ترکیب طبقات: 14-14سانتی متر (ارتفاع: 46cm) (یونیت:20)

ترکیب طبقات: 17-17 سانتی متر (ارتفاع: 46cm) (یونیت:23)

ترکیب طبقات: 20-20سانتی متر (ارتفاع: 46cm) (یونیت:25)

ترکیب طبقات: 25-25 سانتی متر (ارتفاع: 46cm) (یونیت:30)

ترکیب طبقات: 14-10 سانتی متر (ارتفاع: 46cm) (یونیت:20)

ترکیب طبقات: 17-10 سانتی متر (ارتفاع: 46cm) (یونیت:25)

ترکیب طبقات: 17-14سانتی متر (ارتفاع: 46cm) (یونیت:25)

ترکیب طبقات: 25-10 سانتی متر (ارتفاع: 46cm) (یونیت:30)

ترکیب طبقات: 25-14سانتی متر (ارتفاع: 46cm) (یونیت:30)

ترکیب طبقات: 25-17سانتی متر (ارتفاع: 46cm) (یونیت:30)

 

توضیحات تکمیلی