اوستا نامی بی همتا طراحی و تولید محصولاتی با کیفیت و متناسب با نیاز مشتری 60% تخفیف آبچکان پرتابل

جای مواد شوینده ریل کف سه طبقه

ویژگی محصول:

جای مواد شوینده ریل کف سه طبقه (عمق 50)

ترکیب طبقات: 10-10 سانتی متر (ارتفاع: cm 61 )  ( یونیت :15)

ترکیب طبقات: 14-14سانتی متر  (ارتفاع: 61 cm)   ( یونیت :20)

ترکیب طبقات: 17-17سانتی متر (ارتفاع: 61 cm)    ( یونیت :23)

ترکیب طبقات: 20-20 سانتی متر (ارتفاع: 61 cm)   ( یونیت :25)

ترکیب طبقات:25-25 سانتی متر (ارتفاع: 61 cm)    ( یونیت :30)

توضیحات تکمیلی