اوستا نامی بی همتا طراحی و تولید محصولاتی با کیفیت و متناسب با نیاز مشتری 60% تخفیف آبچکان پرتابل

جای مواد شوینده ریل بغل

ویژگی محصول:

جای مواد شوینده ریل بغل دو طبقه (عمق 50)

ارتفاع:46 سانتی متر یونیت :20 ترکیب طبقات :10-10

ارتفاع:46 سانتی متر یونیت :25 ترکیب طبقات :14-10

ارتفاع:46 سانتی متر یونیت :25 ترکیب طبقات :14-14

ارتفاع:46 سانتی متر یونیت :30 ترکیب طبقات :17-10

ارتفاع:46 سانتی متر یونیت :30 ترکیب طبقات :17-14

ارتفاع:46 سانتی متر یونیت :30 ترکیب طبقات :17-17

ارتفاع:46 سانتی متر یونیت :35 ترکیب طبقات :25-10

ارتفاع:46 سانتی متر یونیت :35 ترکیب طبقات :25-14

ارتفاع:46 سانتی متر یونیت :35 ترکیب طبقات :25-17

ارتفاع:46 سانتی متر یونیت :35 ترکیب طبقات :20-20

ارتفاع:46 سانتی متر یونیت :35ترکیب طبقات :25-25

توضیحات تکمیلی